USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Kancelaria Finansowo- Księgowa Expert ® Sp. z o.o prowadzi obsługę kadrowo – płacową firm zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników.

  • W ramach prowadzonej współpracy wykonujemy szereg usług w tym m.in.:
  • Przygotowywanie i nadzór nad aktualnością dokumentacji kadrowej,
  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu wewnątrzzakładowego,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Naliczanie wynagrodzeń dla umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
  • Wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy itp.,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT-11).