PRACA

W KFK EXPERT ® szczególną uwagę kładziemy na kwestie poszerzania wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwój kompetencji. Programy szkoleniowe, które wynikają ze strategii personalnej, dają możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Kancelaria oferuje pracownikom dodatkowe wsparcie w kształceniu i doskonaleniu, a dodatkowo na podstawie całościowej oceny pracowników i ich osiągnięć wyznacza kierunki dalszego rozwoju każdego z nich. Pracownicy KFK EXPERT ® uczestniczą w różnego rodzaju kursach, konferencjach, seminariach, sympozjach oraz studiują na wyższych uczelniach, poszerzając tym samym nieustannie zakres swoich kompetencji.

Kancelaria organizuje również praktyki studenckie na zasadzie porozumienia pomiędzy Uczelnią a Organizatorem praktyk studenckich lub praktyki dobrowolne zgłaszane przesz studentów. Obecnie Kancelaria współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. W 2017 roku rozpoczęliśmy organizację staży w ramach projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki” realizowanego przez BUSINESS SCHOOL. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.

KFK EXPERT ® konsekwentnie realizuje politykę personalną opartą na modelu kapitału ludzkiego. Sukcesywnie doskonali poszczególne podsystemy zarządzania kadrami poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i podejmowanie działań w zakresie motywowania, dalszego rozwoju pracowników oraz oceny ich pracy. KFK EXPERT ® daje każdemu pracownikowi szansę doskonalenia się, pobudza stale do innowacji i rozwoju. Wszystkie te działania zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy i zatrudnienia w Kancelarii.

Oferty:

Zatrudnimy pracownika na stanowisko: Samodzielny Księgowy do Działu Księgowości (Księgi Handlowe lub Książka Przychodów i Rozchodów)

 

Do zadań pracownika będzie należało m.in.:

 • Księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu usług,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Rozliczanie podatku VAT, CIT, PIT
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych, sprawozdań GUS itp.
 • Przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat.

Wymagane kwalifikacje:

 • Doświadczenie w księgowości – w Księgach Handlowych/ Książce przychodów i rozchodów,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień finansowo – księgowych, potwierdzona doświadczeniem oraz certyfikatami ze szkoleń,
 • Dobra znajomość obsługi MS Office,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Skrupulatność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Mile widziana znajomość obsługi programów pakietu Insert.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość realizacji ambicji zawodowych,
 • System szkoleń,
 • Kontynuacja ścieżki zawodowej,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów CV+ LM na adres mail:

zarzadzanie@kancelaria-expert.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT Sp. z o.o
Al. Korfantego 138
40-156 Katowice
tel.: 32 253 70 61, tel. kom: 512 270 953

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych zgłoszeniach poniższej klauzuli. Zgłoszenia niezawierające tej klauzuli nie będą mogły być przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani przepisami prawa do ich usunięcia:

„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji i wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na opisanych warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679” z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o dołączenie oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz dodatkowego oświadczenia w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach – jeśli Państwo życzą sobie, aby dane były przechowywane do celów kolejnych rekrutacji:

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Oświadczenie w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Zatrudnimy pracownika na stanowisko: Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac

 

 • Do zadań pracownika będzie należało m.in.:
 • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników firm,
 • Sporządzanie list płac, rachunków do um. cywilnoprawnych,
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • Współpraca z ZUS, US, PFRON, GUS,
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej.

Wymagane kwalifikacje:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Doskonała organizacja pracy,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ZUS (rozliczanie składek na ubezpieczenia),
 • Społeczne oraz zasiłków),
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
 • Mile widziane doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość realizacji ambicji zawodowych,
 • System szkoleń,
 • Kontynuacja ścieżki zawodowej,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów CV+ LM na adres mail:

zarzadzanie@kancelaria-expert.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT Sp. z o.o
Al. Korfantego 138
40-156 Katowice
tel.: 32 253 70 61, tel. kom: 512 270 953

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych zgłoszeniach poniższej klauzuli. Zgłoszenia niezawierające tej klauzuli nie będą mogły być przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani przepisami prawa do ich usunięcia:

„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji i wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na opisanych warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679” z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o dołączenie oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz dodatkowego oświadczenia w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach – jeśli Państwo życzą sobie, aby dane były przechowywane do celów kolejnych rekrutacji:

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Oświadczenie w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Poszukujemy Praktykantów do pracy w Kancelarii:
I. Dział Księgowości: Księgi Handlowe/ Książka Przychodów i Rozchodów
II. Dział Kadr i Płac.

Plan praktyk w Kancelarii obejmuje m.in.:

  w przypadku praktyk w Dziale Księgowości:

  • Bieżącą pomoc przy księgowaniu dokumentów sprzedaży i zakupu usług,
  • Zdobycie umiejętności prawidłowego kwalifikowania kosztów, naliczania podatków,
  • Opisywanie, archiwizacja dokumentacji,
  • Poznanie obsługi programu Rewizor/Rachmistrz.

  w przypadku praktyk w Dziale Kadr i płac:

  • Bieżącą pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
  • Wystawianie umów i rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • Sporządzanie umów o pracę,
  • Naliczanie wynagrodzeń,
  • Poznanie obsługi programu Płatnik, Gratyfikant.

  CEL:

  Praktykant zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące zasad funkcjonowania działów księgowych/ działu kadr i płac. Kompleksowość usług Kancelarii pozwala uczestnikom zdobyć cenne doświadczenie i uzyskać nowe kompetencje, które mogą okazać się kluczowe dla dalszej ścieżki zawodowej.

  Wymagane kwalifikacje:

  • Mile widziana praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień finansowo-księgowych/ kadrowo-płacowych,
  • Mile widziane doświadczenie w księgowości / kadrach i płacach,
  • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office,
  • Skrupulatność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie,
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego,
  • Możliwość dalszego zatrudnienia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów CV+ LM na adres mail:

  zarzadzanie@kancelaria-expert.pl

  Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT Sp. z o.o
  Al. Korfantego 138
  40-156 Katowice
  tel.: 32 253 70 61, tel. kom: 512 270 953

  Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych zgłoszeniach poniższej klauzuli. Zgłoszenia niezawierające tej klauzuli nie będą mogły być przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani przepisami prawa do ich usunięcia:

  „Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji i wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na opisanych warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679” z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Prosimy o dołączenie oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz dodatkowego oświadczenia w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach – jeśli Państwo życzą sobie, aby dane były przechowywane do celów kolejnych rekrutacji:

  Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

  Oświadczenie w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.