OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Kancelaria Finansowo-Księgowa Expert® Sp. z o.o posiada doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców o różnym profilu działalności. Naszym atutem jest nieszablonowe podejście do sprawy, czyli poszukiwanie rozwiązania optymalnego w konkretnych okolicznościach (optymalizacja podatkowa), mając przy tym na uwadze, że wyłącznie bardzo dobra znajomość związków zachodzących pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a stanem podatkowo–prawnym jest gwarantem prawidłowego — zgodnego z prawem wpływania na wysokość ciężarów podatkowych.

Przeprowadzenie optymalizacji podatkowej wymaga skoordynowania z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności firmy i powinno uwzględnić wiele kryteriów (m.in. uwarunkowania biznesowe), gdyż kwestie obciążeń podatkowych są tylko jednym z elementów rozważanej koncepcji.

Aby dokonać analizy możliwości zastosowania określonych rozwiązań optymalizacyjnych KFK EXPERT ® Sp. z o.o przeprowadza następujące działania:

  • Ocena dotychczasowej oraz obecnej działalności podatnika (identyfikacja stanu faktycznego),
  • Określenie oczekiwań danego podmiotu, a także poziomu akceptowalnego ryzyka,
  • Identyfikacja dopuszczalnych rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem (w skład których należą forma prawna oraz sposób opodatkowania) i potwierdzonych aktualną praktyką.