Usługi kadrowo-płacowe

Kancelaria Finansowo- Księgowa Expert ® Sp. z o.o prowadzi obsługę kadrowo - płacową firm zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników.

W ramach prowadzonej współpracy wykonujemy szereg usług w tym m.in.:
  • Przygotowywanie i nadzór nad aktualnością dokumentacji kadrowej,
  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu wewnątrzzakładowego,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Naliczanie wynagrodzeń dla umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
  • Wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy itp.,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT-11).

BIEŻĄCE DORADZTWO

KFK EXPERT ® Sp. z o.o prowadzi również bieżące doradztwo, informując Klientów o zmianach w przepisach prawa pracy i ZUS. Wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje naszych pracowników są gwarantem prawidłowo prowadzonej dokumentacji pracowniczej i właściwego rozliczania z ZUS. Dzięki prowadzonej współpracy z podmiotami o różnej strukturze organizacyjnej i rozproszeniu jak również działającymi w różnych branżach KFK EXPERT ® Sp. z o.o posiada bogate doświadczenie jak również wypracowane procedury postępowania, co jest gwarantem rzetelnie wykonanej pracy.