Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaDruk KRS Z3

- formularze do pobrania


Proszę wybrać z listy dział, z którego chcieliby Państwo pobrać formularze:

Formularze księgowe

 • CIT-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz    | Pobrano 1863 raz(y)
 • CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz    | Pobrano 575 raz(y)
 • CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od dochodu/od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Pobierz    | Pobrano 617 raz(y)
 • CIT-2/O - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Pobierz    | Pobrano 749 raz(y)
 • PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 Pobierz    | Pobrano 624 raz(y)
 • PIT-36L - Roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r Pobierz    | Pobrano 600 raz(y)
 • PIT 28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Pobierz    | Pobrano 557 raz(y)
 • PIT/B - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Pobierz    | Pobrano 589 raz(y)
 • PIT-5 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy Pobierz    | Pobrano 31697 raz(y)
 • VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Pobierz    | Pobrano 648 raz(y)
 • PIT-4 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat Pobierz    | Pobrano 6528 raz(y)

Formularze kadrowe

 • PIT 4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pobierz    | Pobrano 585 raz(y)
 • WNIOSEK - o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Pobierz    | Pobrano 521 raz(y)
 • ZUS Np-7 – Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Pobierz    | Pobrano 578 raz(y)
 • ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek Pobierz    | Pobrano 599 raz(y)
 • WNIOSEK PŁATNIKA SKŁADEK - o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek Pobierz    | Pobrano 2181 raz(y)
 • ZUS E-22 – Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) Pobierz    | Pobrano 695 raz(y)
 • PIT 11 - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pobierz   
  | Pobrano 533 raz(y)
 • ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek Pobierz    | Pobrano 1404 raz(y)
 • ZUS Rp-1a – Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Pobierz
  | Pobrano 578 raz(y)
 • ZUS Rp-26 – Wniosek o świadczenie przedemerytalne Pobierz    | Pobrano 591 raz(y)
 • ZUS E-24 – Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych Pobierz    | Pobrano 603 raz(y)
 • N-10 – Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego Pobierz   
  | Pobrano 595 raz(y)
 • ZUS Rp-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Pobierz    | Pobrano 660 raz(y)
 • ZUS Rp-1 – Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy Pobierz    | Pobrano 625 raz(y)
 • ZUS Z 17 – karta zasiłkowa Pobierz    | Pobrano 995 raz(y)
 • ZUS E-22a – Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny Pobierz   
  | Pobrano 603 raz(y)
 • ZUS Z 15 – Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego Pobierz    | Pobrano 498 raz(y)

Formularze sądowe

 • KRS-D1 – Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Pobierz   
  | Pobrano 633 raz(y)
 • KRS W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa Pobierz    | Pobrano 939 raz(y)
 • KRS W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pobierz    | Pobrano 1316 raz(y)
 • KRS-W9 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą Pobierz    | Pobrano 630 raz(y)
 • KRS WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz    | Pobrano 532 raz(y)
 • KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 536 raz(y)
 • KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz    | Pobrano 601 raz(y)
 • KRS WL – Prokurenci – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 530 raz(y)
 • KRS WM – Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 650 raz(y)
 • KRS Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska Pobierz    | Pobrano 1863 raz(y)
 • KRS Z2 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna Pobierz    | Pobrano 532 raz(y)
 • KRS Z3 druk – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – Formularz KRS Z3 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna Pobierz    | Pobrano 3342 raz(y)
 • KRS ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym Pobierz    | Pobrano 621 raz(y)
 • KRS ZL – Zmiana – prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 565 raz(y)