DORADZTWO GOSPODARCZE

Kancelaria Finansowo-Księgowa Expert ® Sp. z o.o prowadzi na rzecz swoich Klientów profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru optymalnych rozwiązań ekonomiczno — organizacyjnych przy tworzeniu i przekształcaniu przedsiębiorstw. Doradztwo gospodarcze jest pojęciem bardzo pojemnym, dlatego nie sposób sprecyzować wszystkich kierunków działania w tej dziedzinie, dzięki której możemy pomóc przedsiębiorcom. W związku z tym na naszej stronie wskazujemy kierunki specjalistyczne takie jak:

  • Doradztwo w zakresie tworzenia egzystencji na bazie franchisingu,
  • Doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności (sprawy gospodarcze, karno-skarbowe oraz podatkowe).

ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEKSZTAŁCENIEM SPÓŁEK

Kancelaria Finansowo-Księgowa Expert ® Sp. z o.o oferuje usługi doradcze zarówno doświadczonym przedsiębiorcom, jak również tym, którzy początkują w prowadzeniu własnego biznesu. Podejmujemy działania mające na celu określenie koncepcji przedsiębiorstwa, jego celów, jak również możliwości zmian strukturalnych lub formy prawnej. Działania KFK EXPERT ® Sp. z o.o to również doradztwo w zakresie rozwiązań finansowych korzystnych dla przedsiębiorcy np. dotyczących zawierania kontraktów, prowadzenia postępowania ugodowego zamiast wyboru ścieżki sądowej.

Prowadzimy bieżące doradztwo przy rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, a także przedsiębiorstw jednoosobowych zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów. Dzięki podejmowanym działaniom wspomagamy dynamiczny rozwój działalności gospodarczej naszych Klientów poprzez koordynacje zespołu, wydzielanie stanowisk, działów zajmujących się wybranymi zagadnieniami. Prowadzone przez nas czynności doradcze mają na celu realizacje zleconych zadań w sposób sprawny i kompetentny, aby tym samym przynieść naszym Klientom długofalowe korzyści.

KFK EXPERT ® Sp. z o.o współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z różnych branż, dzięki czemu naszym Klientom możemy zagwarantować fachową pomoc w każdym przedsięwzięciu.

UMOWY

Dokument umowy stanowi jedną z podstawowych instytucji prawa cywilnego. Podobnie jak wybór formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa to również właściwe skonstruowanie zawieranych umów handlowych umożliwia pełną realizację przyjętych zamierzeń. Kancelaria Finansowo- Księgowa Expert® Sp. z o.o przeprowadza analizę potrzeb danego podmiotu i dobiera takie instrumenty prawne, które są dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Prawo polskie daje szeroką możliwość stosowania w umowach handlowych różnego rodzaju instytucji prawnych w pełni zabezpieczających interesy klientów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dobrą umową jest umowa napisana pod indywidualne potrzeby jej stron. Zastosowanie tzw. „wzorów umów” może mieć zatem negatywne skutki w postaci zobowiązania się do świadczenia, którego nie zakładaliśmy lub przyjęcia obowiązków, których nie będziemy w stanie wypełnić (np. umowy spółek).

KFK EXPERT ® Sp. z o.o wspólnie ze współpracującymi fachowcami z danej dziedziny prawa przeprowadza na rzecz Klienta kompleksową analizę zawartych uprzednio umów i proponuje projekty nowych dokumentów mając na uwadze przede wszystkim długofalowe zabezpieczenie interesów Klienta.