Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowa


 

Firma - Strategia firmy


Kancelaria Finansowo-Księgowa "EXPERT" ® Sp. z o.o działa na rynku usług księgowych od 1998 roku wspierając swych klientów fachową wiedzą i poradą w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych problemów w zakresie prowadzonej działalności. Dynamiczny rozwój i ciągłe doskonalenie przyczyniają się do sukcesywnego powiększania odbiorców oferty. Dążąc do ciągłego doskonalenia Kancelaria wdraża nowoczesne metody pozwalające dostosować normy firmy do standardów unijnych. Wynikiem tego jest uzyskanie przez Kancelarię certyfikatu ISO wg. normy PN-EN ISO 9001:2001, a następnie certyfikatu wg. normy PN-EN ISO 9001:2008

Misja firmy

Kancelaria Finansowo Księgowej EXPERT ® Sp. z.o.o jest organizacją, która zaspokaja potrzeby klientów poprzez ciągły rozwój, podnoszenie kwalifikacji personelu jak również rozszerzaniu działalności gospodarczej. Dzięki temu Kancelaria zapewnia Klientom i wszystkim zainteresowanym stronom pełną pomoc w świadczeniu usług doradczych i księgowych oraz zmierza do tego, aby stać się Kancelarią o zasięgu ogólnopolskim.

Wizja firmy

Opiera się na zapewnieniu długofalowych korzyści zarówno po stronie Klientów jak i po stronie Kancelarii. Dlatego też kładzie się szczególny nacisk na kwestie rozwoju personelu w kierunku zapewnienia klientom korzystającym z usług Kancelarii profesjonalnej obsługi. Poszerzanie zakresu działalności stanowi wyznacznik obranej przez firmę polityki na dłuższy okres działalności. Badanie preferencji klientów w zakresie oferowanych usług ma na celu dopasowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb. Wizja firmy obejmuje również działania w celu poszerzenia zasięgu oddziaływania poza region województwa śląskiego i podjęcie kroków w kierunku uzyskania statusu firmy o zasięgu ogólnopolskim.

Orientacja na klienta

Orientacja na klienta w Kancelarii Finansowo- Księgowej "EXPERT" ® Sp. z o.o. przejawia się w świadomości wszystkich pracowników , że Klient jest głównym podmiotem gwarantującym firmie istnienie na rynku i rozwój, a pracownikom – pracę.

"Nie pracodawca gwarantuje Ci pracę a klient"
Jack Welch

Podstawowym celem jest dostarczanie klientom profesjonalnej obsługi w zakresie księgowości, a także pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia Kancelarii EXPERT ® opiera się na następujących elementach: jakość świadczonych usług, innowacyjność oraz specjalizacja.

Podstawowym celem działań Kancelarii jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług. Możliwe jest to dzięki stałemu poszerzaniu kompetencji i specjalistycznej wiedzy zatrudnionej kadry. Bardzo ważnym elementem prowadzącym do utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług jest prowadzenie działań z wykorzystaniem systemu zarządzania jakością.

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest innowacyjność, rozumiana jako zdolność do wprowadzania nowych rozwiązań. Pozwala to zwiększyć efektywność działań, ułatwia zarządzanie i buduje przewagę konkurencyjną Kancelarii.

Specjalizacja pozwala Kancelarii skupić się na obszarach, które zna najlepiej. Stale poszerzana wiedza specjalistów i ciągle udoskonalana metodyka działań pozwalają Kancelarii oferować najlepsze rozwiązania problemów zgłaszanych przez potencjalnych Klientów.