Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaPraca


Proszę wybrać z listy ofertę pracy:

Dział księgowości

Specjalista ds. kadr i płac

Dział księgowości

Poszukujemy pracowników do działu pełnej ksiegowości jak również do działu Książki Przychodów i Rozchodów. Prowadzimy również nabór studentów na odpłatne praktyki studenckie . W Kancelarii nacisk kładzie się na nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwój kompetencji. Programy szkoleniowe, które wynikają ze strategii personalnej, dają możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Firma oferuje pracownikom dodatkowe wsparcie w kształceniu i doskonaleniu. Śledzi karierę pracowników i ich osiągnięcia i na tej podstawie wyznacza kierunki dalszego rozwoju. Pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju kursach, konferencjach, seminariach, sympozjach oraz studiują na wyższych uczelniach.

Kancelaria konsekwentnie realizuje politykę personalną opartą na modelu kapitału ludzkiego. Sukcesywnie doskonali poszczególne podsystemy zarządzania kadrami przez wdrażanie nowych rozwiązań i podejmowanie działań głównie w zakresie motywowania, rozwoju pracowników oraz oceny ich pracy. Kancelarii daje każdemu pracownikowi szansę doskonalenia się, pobudza stale do innowacji i rozwoju. Działania te zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy i zatrudnienia w firmie.

Obowiązki:

 • Księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu usług,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Rozliczanie podatku VAT i CIT, PIT,
 • Sporządzanie bilansu rocznego, sprawozdań GUS,
 • Bieżąca obsługa klienta.

Wymagania:

 • Doświadczenie w księgowości,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień finansowo - księgowych,
 • Dobra znajomość obsługi MS Office,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Skrupulatność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Mile widziana znajomość obsługi programów pakietu Insert.

Oferta:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość realizacji ambicji zawodowych,
 • System szkoleń,
 • Kontynuacja ścieżki zawodowej,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Minimalne wykształcenie:

 • Wyższe licencjackie

Kontakt:

Kancelaria Finansowo Księgowa Expert sp z.o.o.
Dąbrówki 10
40-085 Katowice
tel.: 322537 061
e-meil: zarzadzanie@kancelaria-expert.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

Specjalista ds. kadr i płac

Do obowiązków zatrudnionej osoby bedzie należało:

 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników firmy,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • przygotowywanie raportów i zestawień,
 • współpraca z ZUS, US, PFRON, GUS,
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ZUS (rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków), obsługi programu Płatnik,
 • bardzo dobrej znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu administracji personalnej i rachuby płac,
 • mile widziane doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość realizacji ambicji zawodowych,
 • system szkoleń,
 • kontynuacja ścieżki zawodowej,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów CV + LM na adres:
zarzadzanie@kancelaria-expert.pl