Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowa


 

Firma - Polityka jakości

Działając w warunkach szybko rozwijającej się konkurencji i coraz wyższych wymagań naszych klientów dążeniem Kancelarii Finansowo Księgowej EXPERT ® Sp. z.o.o jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług polegające na usprawnianiu prowadzonej działalności w zakresie usług księgowych, optymalizacji czasu realizacji przedsięwzięć, rozwoju kontaktów z Klientami w celu lepszego poznania ich oczekiwań, zapewnieniu prowadzenia przedsięwzięć przez dobrze przygotowanych do pracy, doświadczonych pracowników, ciągłym usprawnianiu współpracy z dostawcami usług oraz wprowadzaniu i modernizowaniu nowoczesnych systemów wspomagających realizowane przedsięwzięcia.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

  • Zadowolenie Klienta
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami Klientów świadczonych usług
  • Ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług

Narzędziem, przy pomocy którego pragniemy osiągnąć wyznaczone cele jest wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenia jego skuteczności poprzez:

  • terminową i zgodną z wymaganiami realizację usług,
  • nadzorowanie przepisów prawnych i prowadzenie spraw przez pracowników posiadających właściwe uprawnienia,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i unowocześnianie oprogramowania,
  • monitorowanie, analizowanie danych i wdrażanie niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych w celu poprawienia poziomu zadowolenia klienta.

Realizacja powyższych celów opiera się na wiedzy i umiejętnościach pracowników wspartych nowoczesnym oprogramowaniem oraz na powszechnej świadomości, że za optymalną, zgodną z potrzebami Klientów jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Kancelarii.

Osiąganie nadrzędnych celów odbywa się poprzez określone i regularnie monitorowane cele jakości odniesione do wszystkich procesów odzwierciedlających działalność Kancelarii Finansowo Księgowej Expert ® sp z.o.o Określenie celów jakości, mierników i ich wartości, a także monitorowanie realizacji wyznaczonych celów odbywa się w trakcie przeglądu systemu zarządzani jakością przez kierownictwo. Jest to podstawą stałego doskonalenia systemu zarządzania jakością, a w efekcie spełnienia celów nadrzędnych, gdzie jednym z najważniejszych jest zadowolenie Klienta.

Opierając System Zarządzania Jakością na normie ISO 9001:2000, a także dokumentując go Certyfikatem, pragniemy przekonać naszych Klientów o zaangażowaniu całej naszej załogi w jakościowe rozwiązanie jego problemu. Stale doskonalimy jakość naszych usług oraz metody naszej pracy na wszystkich stanowiskach i szczeblach zarządzania poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 oraz konsekwentne doskonalenie wdrożonego systemu jakości to atuty prowadzonej przez. Kancelarię Finansowo Księgowej Expert ® sp z.o.o polityki projakościowej.

Prezes Zarządu