Kwestionariusz

DANE FIRMY
DANE FINANSOWE

DANE FIRMY

ILOŚĆ MIESIĘCZNA FAKTUR

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB

UWAGI DODATKOWE

Szanowni Państwo, prosimy o wskazanie w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o Kancelarii Finansowo-Księgowej "Expert" ® Sp. z o.o:

  z Internetu
  od znajomych
  reklama-telebim
  inne: