Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaFormularze - kwestionariusz spółki


Dane firmy

Nazwa firmy:

NIP:

REGON:

KRS:

Adres:

Tel/fax:

Email:

Osoba do kontaktu:

WWW:

Rodzaj prowadzonej działalności według PKD:

Rodzaj faktycznie prowadzonej działalności:

Posiadane przez firme uprawnienia, licencje, koncesje:Dane finansowe

Kapitał:

Kapitał zapasowy:

Ilość udziałów:Dane bilansowe za ostatni rok obrotowy

Przychody:

Koszty:

Zysk / Strata:

Należności:

Zobowiązania:

Zobowiązania publicznoprawne:Majątek firmy

Środki trwałe:

Wartości niematerialne i prawne:Dane bilansowe na dzień wypełnienia kwestionariusza

Przychody:

Koszty:

Zysk / Strata:

Należności:

Zobowiązania:

Zobowiązania publicznoprawne:Dane kadrowe

Ilość zatrudnionych pracowników: