Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaFormularz KRS Z3

- formularze do pobrania


Proszę wybrać z listy dział, z którego chcieliby Państwo pobrać formularze:

Formularze księgowe

 • CIT-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz    | Pobrano 2116 raz(y)
 • CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz    | Pobrano 631 raz(y)
 • CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od dochodu/od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Pobierz    | Pobrano 672 raz(y)
 • CIT-2/O - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Pobierz    | Pobrano 821 raz(y)
 • PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 Pobierz    | Pobrano 680 raz(y)
 • PIT-36L - Roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r Pobierz    | Pobrano 652 raz(y)
 • PIT 28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Pobierz    | Pobrano 609 raz(y)
 • PIT/B - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Pobierz    | Pobrano 641 raz(y)
 • PIT-5 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy Pobierz    | Pobrano 33516 raz(y)
 • VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Pobierz    | Pobrano 706 raz(y)
 • PIT-4 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat Pobierz    | Pobrano 7225 raz(y)

Formularze kadrowe

 • PIT 4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pobierz    | Pobrano 643 raz(y)
 • WNIOSEK - o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Pobierz    | Pobrano 572 raz(y)
 • ZUS Np-7 – Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Pobierz    | Pobrano 635 raz(y)
 • ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek Pobierz    | Pobrano 649 raz(y)
 • WNIOSEK PŁATNIKA SKŁADEK - o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek Pobierz    | Pobrano 2238 raz(y)
 • ZUS E-22 – Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) Pobierz    | Pobrano 744 raz(y)
 • PIT 11 - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Pobierz   
  | Pobrano 585 raz(y)
 • ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek Pobierz    | Pobrano 1583 raz(y)
 • ZUS Rp-1a – Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Pobierz
  | Pobrano 629 raz(y)
 • ZUS Rp-26 – Wniosek o świadczenie przedemerytalne Pobierz    | Pobrano 665 raz(y)
 • ZUS E-24 – Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych Pobierz    | Pobrano 661 raz(y)
 • N-10 – Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego Pobierz   
  | Pobrano 649 raz(y)
 • ZUS Rp-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Pobierz    | Pobrano 720 raz(y)
 • ZUS Rp-1 – Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy Pobierz    | Pobrano 683 raz(y)
 • ZUS Z 17 – karta zasiłkowa Pobierz    | Pobrano 1082 raz(y)
 • ZUS E-22a – Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny Pobierz   
  | Pobrano 654 raz(y)
 • ZUS Z 15 – Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego Pobierz    | Pobrano 546 raz(y)

Formularze sądowe

 • KRS-D1 – Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Pobierz   
  | Pobrano 705 raz(y)
 • KRS W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa Pobierz    | Pobrano 1042 raz(y)
 • KRS W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pobierz    | Pobrano 1514 raz(y)
 • KRS-W9 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą Pobierz    | Pobrano 689 raz(y)
 • KRS WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz    | Pobrano 585 raz(y)
 • KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 585 raz(y)
 • KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz    | Pobrano 676 raz(y)
 • KRS WL – Prokurenci – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 579 raz(y)
 • KRS WM – Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 713 raz(y)
 • KRS Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska Pobierz    | Pobrano 2052 raz(y)
 • KRS Z2 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna Pobierz    | Pobrano 583 raz(y)
 • KRS Z3 druk – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – Formularz KRS Z3 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna Pobierz    | Pobrano 3477 raz(y)
 • KRS ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym Pobierz    | Pobrano 683 raz(y)
 • KRS ZL – Zmiana – prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Pobierz    | Pobrano 618 raz(y)