Doradztwo podatkowe

Mając na uwadze zawiłość przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT ® Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom usługi doradztwa podatkowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym kompetencjom oferujemy doradztwo w szerokim znaczeniu tego pojęcia, dobierając ostateczne rozwiązanie na miarę potrzeb każdego Klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie przedsiębiorcom trudno jest dotrzeć do odpowiednich przepisów prawa podatkowego z uwagi na ich ilość i częste rozbieżności w zakresie interpretacji. KFK EXPERT ® Sp. z o.o dokonuje weryfikacji dotyczącej prawidłowości dotychczasowego działania danego przedsiębiorcy np. przy zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub rozliczeniu transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak również w zakresie prawidłowości przy ustaleniu poprawnej stawki VAT w sprzedaży towarów i usług, zaliczek, delegacji, rozliczeń z pracownikami itp.

KFK EXPERT ® Sp. z o.o prowadząc działania w zakresie doradztwa podatkowego, przygotowuje dokumentację odwoławczą od decyzji podatkowych, jak również reprezentuje przedsiębiorców przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Sądami administracyjnymi-wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także  przed innymi organami państwowymi w tym także  podczas postępowania kasacyjnego.

Nadrzędnym celem prowadzonych działań jest profesjonalna obsługa podmiotów zarówno krajowych i zagranicznych w tym podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej czy też prowadzących sieć sprzedaży rozproszoną po całej Polsce.

Pomagamy przedsiębiorcom w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego

Postępowania podatkowe

KFK EXPERT ® Sp. z o.o oferuje kompleksową usługę prowadzenia postępowań podatkowych na wszystkich jego etapach oraz gotowość obsługi w przypadku rozpoczętych lub przyszłych kontroli podatkowych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu m.in. podczas reprezentacji przedsiębiorców w czasie kontroli skarbowych, kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami celnymi oraz samorządowymi organami podatkowymi gwarantujemy kompleksowość usługi w tym również w postaci przygotowania wyjaśnień do protokołów pokontrolnych. Jest to bardzo istotny etap w czasie postępowania, ponieważ decyduje o dalszej jego ścieżce-czy będzie ono kontynuowane, czy zostanie zakończone.

Zakres czynności podejmowanych przez KFK EXPERT ® Sp. z o.o obejmuje następujące etapy:
  • Uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym i celnym w roli pełnomocnika,
  • Przygotowywanie pism procesowych, wyjaśnień i zarzutów do protokołów kontroli oraz kontakty z przedstawicielami organów podatkowych i celnych,
  • Reprezentowanie podatnika oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym (kasacje).

W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa pomagamy swoim Klientom wznowić przeterminowane odwołanie w postępowaniu podatkowym lub dążymy do unieważnienia decyzji wydanych przez organy podatkowe, lub celne, na podstawie których został ustalany wymiar podatku do zapłaty.

O powodzeniu prowadzonych działań decyduje szereg czynników, wśród najważniejszych można wskazać doświadczenie oraz wiedzę w tym także w zakresie przepisów podatkowych, przepisów dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych. Powierzenie tego zadania KFK EXPERT ® Sp. z o.o pozwala wykorzystać pełny zakres działań proceduralnych przewidzianych prawem, co w efekcie prowadzi do zakończenia postępowania sukcesem. Mając na uwadze dobro Klientów, zachowujemy pełną dyskrecję w przetwarzaniu otrzymanych danych i wybieramy najlepsze rozwiązanie, mając na uwadze zabezpieczenie interesów każdego z nich.