Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaOferta -

Doradztwo gospodarcze


Doradztwo gospodarcze jest pojęciem tak bardzo pojemnym, iż nie sposób sprecyzować wszystkich kierunków działania w tej dziedzinie dzięki , której możemy pomóc przedsiębiorcom, dlatego też na naszej stronie staramy się wskazać kierunki specjalistyczne. Fakt ten nie oznacza, iż inne bardziej ogólne zagadnienia nie są przedmiotem naszej uwagi i zakresu działania Kancelarii Finansowo- Księgowej "Expert" ® profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań ekonomiczno -organizacyjnych przy tworzeniu i przekształcaniu   przedsiębiorstw.

  • doradztwo w zakresie tworzenia egzystencji na bazie franchisingu,
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności (sprawy gospodarcze, karno-skarbowe oraz podatkowe).

Załatwiamy formalności związane z przekształceniem spółek

Prowadzone przez nas czynności doradcze mają na celu realizacje zleconych zadań w sposób sprawny i kompetentny, by tym samym przynieść naszym Klientom długofalowe korzyści.

W swej pracy korzystamy z bogatego intelektualnie i technicznie zaplecza, co pozwala nam na podjęcie realizacji znaczących projektów nie tylko pod względem budżetu, ale również zasięgu. Kancelaria współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z różnych branż, dzięki czemu naszym Klientom możemy zagwarantować fachową pomoc w każdym przedsięwzięciu.

Prowadzimy doradztwo gospodarcze w szeroko rozumianych znaczeniu, świadczymy nie tylko przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze doradztwo pomaga zarówno doświadczonym przedsiębiorcom, jak również początkującym - w zakresie określenia koncepcji przedsiębiorstwa, jego celów oraz możliwości współdziałania innych osób (np. wspólników).

Przeprowadzamy również doradztwo w zakresie rozwiązań finansowych korzystnych dla przedsiębiorcy, między innymi jak zawierać korzystne kontrakty, ugody, umowy oraz zminimalizować koszta w tym również publicznoprawne ( ZUS, US)

Udzielamy doraźnych porad, pomocnych Klientom przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, a także przedsiębiorstw jednoosobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów, wspomagamy dynamiczny rozwój działalności gospodarczej naszych klientów poprzez koordynacje zespołu, wydzielanie stanowisk, działów zajmujących się wybranymi zagadnieniami.

DORADZTWO PODATKOWE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w szeroko rozumianym znaczeniu, w tym usługi optymalizacji podatkowej oraz opracowuje odwołania od decyzji podatkowych i reprezentujemy klientów przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych, sądami administracyjnymi - wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym jak również przed innymi organami państwowymi nawet w postępowaniu kasacyjnym. Pomagamy przedsiębiorcom w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego.

Zmieniające się przepisy wymagają dużej wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości , przepisów prawno- podatkowych, znajomości przepisów prawa pracy, ZUS. Dlatego uzasadnione jest powierzenie tych spraw w ręce Kancelarii i przeniesienie na nią odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie zleconych prac.

UMOWY

Umowa stanowi jedną z podstawowych instytucji prawa cywilnego. Podobnie jak wybór formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa również właściwe skonstruowanie zawieranych umów handlowych umożliwia pełną realizację przyjętych zamierzeń. Analiza potrzeb danego podmiotu daje możliwość doboru instrumentów prawnych dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. Prawo polskie daje szeroką możliwość stosowania w umowach handlowych różnego rodzaju instytucji prawnych w pełni zabezpieczających interesy klientów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dobrą umową jest umowa napisana pod indywidualne potrzeby jej stron. Przepisując bez analizy tekst "wzorów umów" możemy zobowiązać się do świadczenia, którego nie zakładaliśmy lub przyjąć obowiązki, których nie będziemy wypełniać (np. umowy spółek).

Wśród różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, umowy zobowiązujące mają niewątpliwie największą doniosłość dla stosunków gospodarczych, gdyż stanowią one podstawowy instrument wymiany dóbr i usług oraz stosunków kredytowych. Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia umowy, ani też nie określają w sposób generalny niezbędnych przesłanek wymaganych dla jej zawarcia. Cechą charakteryzującą umowę jest to, że prawo wiąże z nią określone skutki prawne dlatego, że strony uzgodniły w oświadczeniach woli zamiar ich wywołania.

Kancelaria Finansowo - Księgowa "EXPERT" ® wspólnie ze współpracującymi prawnikami z każdej dziedziny prawa przeprowadza kompleksową analizę zawartych uprzednio umów i przygotowuje projekty nowych umów handlowych, mając na uwadze przede wszystkim zabezpieczenie interesów Klienta.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dobrą umową jest umowa napisana pod indywidualne potrzeby jej stron. Przepisując bez analizy tekst "wzorów umów" możemy zobowiązać się do świadczenia, którego nie zakładaliśmy lub przyjąć obowiązki, których nie będziemy wypełniać (np. umowy spółek)