Tarcza Antykryzysowa - ochrona firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wczorajszej wiadomości przesyłamy dalsze dostępne na ten moment informacje w zakresie Tarczy Antykryzysowej. Szczegółowe wytyczne zostaną przedstawione po wypracowaniu ustawy, która ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Tarcza Antykryzysowa - ochrona firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników ? temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

I. Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:
1. Bezpieczeństwo Pracowników 2. Finansowanie Przedsiębiorstw 3. Ochrona Zdrowia 4. Wzmocnienie Systemu Finansowego 5. Program Inwestycji Publicznych

II. Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej
500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Dopłaty BGK do odsetek kredytów ? z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.

Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.

Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek.

Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK ? od 1 lipca 2020 r.

Przesunięcie płatności za media.

Ochrona konsumentów.

Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

III. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?
1. Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

Wypłata świadczenia gwarantowanego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT

Wakacje kredytowe

Opieka żłobkowa

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Jeśli jest twórcą - Wsparcie finansowe twórców i artystów

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek.

2. Mała firma, np. restauracja:

Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia)

Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS

Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Możliwość świadczenia usług na dowóz

Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

Wakacje kredytowe

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat

3. Średnia firma, np. palarnia kawy:

Współfinansowanie przez państwo postojowego

Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł

Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek

4. Firma transportowa:

Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych

Wakacje kredytowe

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

Finansowanie postojowego

Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek

5. Firma turystyczna:

Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

Przesunięcie płatności za media

Wakacje kredytowe

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

Finansowanie postojowego

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek

6. Duża firma, np. producent mebli:

Większa dostępność kredytów - szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:

Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy

Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł

Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK ? dopiero od 1 lipca 2020 r.

Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Uelastycznienie przepisów rynku pracy

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia danin publicznych ? PIT, CIT, VAT, składek na ZUS ? bez opłat i odsetek.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa