W sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,
Od poniedziałku wszyscy stanęliśmy przed nową sytuacją, w której trudno nam przewidzieć skutki wprowadzonych ograniczeń. Na bieżąco śledzę dla Państwa zmiany i jako cała Kancelaria będziemy służyć wsparciem w tej nowej i trudnej sytuacji.

Pojawia się wiele pytań o wynagrodzenia, bezpłatne urlopu itp. Nasz zespół na bieżąco Państwu odpowiada. Ja chciałam się podzielić z Państwem informacją na temat możliwości czasowego obniżenia kosztów wynagrodzenia. W taki sposób, aby gospodarstwa Państwa pracowników mogły funkcjonować a Państwa Przedsiębiorstwa przetrwać.

Obniżenie wynagrodzenia o 25%

Najważniejsze: wynagrodzenie po obniżeniu nie może być niższe niż obowiązujące minimale czyli 2600,00 przy pełnym etacie. Przy trudnej sytuacji ekonomicznej firmy można zaproponować niższe wynagrodzenie. Zaproponowanie mniejszego wynagrodzenia na pewno nie będzie sprawą przyjemna i łatwą, jednak może okazać się rozwiązaniem, na którą przystanie pewna część pracowników.

Porozumienie zmieniające

Przy zawieraniu porozumienia zmieniającego obie strony stosunku pracy muszą wyrazić zgodę na zmianę obowiązujących warunków płacowych. Zawarcie porozumienia jest dogodną formą zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika. Jest to forma bezroszczeniowa, z której jasno wynika, że obie strony stosunku pracy wyrażają zgodę na zaproponowane warunki wynagradzania. Porozumienie nie może jednak zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Wypowiedzenie zmieniające

Kodeks pracy umożliwia pracodawcy zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie to polega na zmianie warunków umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Wypowiedzenie zmieniające można dokonać zarówno w stosunku do umów zawartych na czas nieokreślony, jak również w umowach zawartych na okres próbny oraz w umowach na czas określony.

Wypowiedzenie zmieniające nie zezwala na jednostronną zmianę warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie opiera się na zasadzie równości stron. Jeżeli pracownik przyjmie wypowiedzenie zmieniające doprowadza to do zmiany jego umowy o pracę. Jeżeli wypowiedzenie zostanie przez pracownika odrzucone powoduje to rozwiązanie stosunku pracy, bez obowiązku dodatkowego oświadczenia woli pracodawcy.

Oprócz obniżenia wynagrodzenia na skutek wypowiedzenia zmieniającego może mieć miejsce obniżenie wynagrodzenia również w innych wypadkach. Wypadki te zostały wymienione w kilku orzeczeniach Sądu Najwyższego. Pracodawca może obniżyć pensję jeżeli: 1) Obniżenie warunków płacy jest formą środka dyscyplinującego pracownika, 2) Zmniejszenie wynagrodzenia jest uzasadnione zmniejszeniem zakresu zadań wykonywanych przez pracownika, 3) zmniejszenie wynagrodzenia jest spowodowane realizacją zasady równego traktowania w zatrudnieniu, polegającą na takim samym traktowaniu pracowników pod względem zadaniowym oraz uposażeniowym. 4) zmniejszenie wynagrodzenia może być również uzasadniane trudnościami ekonomicznymi pracodawcy ? ale możliwe jest tylko za pomocą wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i życzę nam wiele spokoju i zdrowia <3

łączę pozdrowienia,
Prezes Zarządu
Sonia Kozub-Skalska