Analiza wskaźnikowa jako narzędzie badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Liczne zmiany w otoczeniu gospodarczym firm stawiają przed ich kierownictwem coraz większe wymagania. Jednostki gospodarcze powinny okresowo dowiadywać się, jaka jest ich sytuacja finansowa. W związku z tym powinny wykorzystywać analizę finansową, która pozwala na odzwierciedlenie informacji na temat prawidłowości rozwoju jednostki oraz daje podstawy do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania firmy i dalszego jej rozwoju.

czytaj cały artykuł