Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz odpowiedzialność karna na gruncie optymalizacji podatkowej

Głównym celem osób zarządzających polityką podatkową przedsiębiorstwa powinna być optymalizacja podatkowa. Powszechnie wiadomo, iż przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki, wykorzystując możliwości, jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a co za tym idzie, prowadzi to do poprawy wyniku finansowego. Kluczowe jest w tym przypadku wdrożenie odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Procedury te powinny uwzględniać zarówno zagrożenie sankcjami finansowymi (klauzula obejścia prawa), jak i zagrożenia wynikające z odpowiedzialności karnoskarbowej osób zarządzających przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających z optymalizacji podatkowej w aspekcie zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach oraz klauzuli obejścia prawa podatkowego. Następnie wskazanie idących zagrożeń wynikających z odpowiedzialności karnoskarbowej na przykładzie spółek kapitałowych. W celu przedstawienia zamierzonych celów zastosowano metody badań literaturowych oparte na analizie krajowych publikacji zwartych i artykułowych oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego i karnoskarbowego.

Link do pełnego artykułu