Korzyści podatkowe wynikające z darowizny znaku towarowego

Znak towarowy to cenny składnik majątku każdego przedsiębiorstwa i podstawowy element służący jego promocji. Jest on przedmiotem ochrony prawnej, a z racji tego, że skojarzenia z nim związane bardzo często decydują o sukcesie finansowym firmy, może podlegać darowiźnie. Darowany znak towarowy można amortyzować, a podstawą odpisów jest jego wartość rynkowa, wyceniana przez biegłych i rzeczników patentowych. Jakie zatem są skutki takiego zdarzenia dla podatnika będącego osobą fizyczną?

Link do pełnego artykułu