Sponsoring a korzyści podatkowe

Kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia zwykły finansować działalność, m.in. korzystając ze sponsoringu. Z kolei przedsiębiorcy chętnie reklamują wyroby, towary, usługi czy firmy za pośrednictwem takich organizacji, zawierając z nimi umowy sponsoringu. Czy poza korzyścią wizerunkową sponsoring może przynieść przedsiębiorstwu ...

czytaj więcej

[ 1 ]