KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA "EXPERT" ® Sp. z o.o.

Katowice, Al. Korfantego 138

Siedziba Kancelarii Finansowo – Księgowej EXPERT ® Sp. z o.o mieści się w Katowicach. To tu od kilkunastu lat pracujemy na miano lidera kompleksowych usług księgowo-płacowych w województwie śląskim. Swoim działaniem wspieramy zarówno małe firmy, jak i duże spółki, a także przedsiębiorstwa zagraniczne. Oferujemy Państwu szereg usług m.in. księgowości, kadr i płac, które poparte są certyfikatem uzyskanym przez KFK EXPERT ® Sp. z o.o w zakresie utrzymania i stosowania standardów ISO określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015. Dajemy tym samym naszym Klientom gwarancję, poczucie stabilności i wiarygodności w ramach prowadzonej współpracy.

Jesteśmy członkiem wspierającym Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice
pte
biuro rachunkowe katowice

Nasze Usługi

W cenie usługi księgowej zapewniamy naszym Klientom doradztwo w bieżących sprawach.

Gwarantujemy wybór najlepszych rozwiązań "optymalizujących" zgodnych z przepisami prawa.

credit_card

W ramach prowadzonej współpracy wykonujemy szereg usług kadrowo-płacowych. Sprawdź jakie.

language

Zapewniamy profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru optymalnych rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych

account_balance_wallet

Umożliwiamy nieustanny rozwój firm - usługi doradcze w zakresie produktów kredytowych i finansowania.

W KWESTII KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo
W związku z rozszerzaniem się działania koronawirusa, uprzejmie informujemy o działaniach uruchomionych w ZUS.

Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Także z powodu koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub nieobecności pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS.

Wniosek o odroczenie płatności.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. – Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął – podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu.

Rozłożenie zadłużenia na raty

Z kolei przedsiębiorca, który ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić jemu i układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli natomiast było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Wniosek o umorzenie należności

Także przedsiębiorca, który poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia firmy, może złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

– Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych – wyjaśnia Żebrowski.

Zasiłek z powodu koronawirusa

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają informacji o pomocy, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Przedsiębiorcy podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, który w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19) nie może wykonywać działalności gospodarczej, ZUS ustali prawo i wypłaci zasiłek chorobowy – pod warunkiem że:

  • decyzją państwowego inspektora sanitarnego ubezpieczony zostanie poddany kwarantannie lub izolacji (decyzja ta powinna zostać dostarczona oddziałowi ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji),
  • lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji, lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Poznaj ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Dlaczego My?

  • Niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, dopasujemy optymalną ofertę do Państwa potrzeb,
  • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice,
  • Mamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów, uprawnienia Audytora,
  • Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi podmiotów krajowych i zagranicznych o różnej formie prawnej,
  •  Posiadamy  stałą rubrykę w miesięczniku "MISTRZ BRANŻY" pt. "EXPERCI optymalizacji podatkowej", gdzie czytelnicy otrzymują kompendium wiedzy na temat zmian przepisów oraz ich prawidłowej interpretacji, co jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia firmy,
  • W ramach działalności naukowej Prezes Zarządu wydawane są liczne publikacje na łamach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, gdzie poruszane są zagadnienia w zakresie najistotniejszych kwestii podatkowych z punktu widzenia zarządzania firmą. Szerzej na ten temat w zakładce Publikacje,
  • Dzięki uczestnictwu w licznych wydarzeniach branżowych posiadamy bieżący dostęp do zmian w przepisach, które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców ( min. poprzez uczestnictwo w następujących wydarzeniach Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finanse- Problemy- Decyzje” organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, uczestnictwo oraz wygłoszenie referatu podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ”Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse- Strategie –Kompetencje”, uczestnictwo w European Financial Congress in Sopot, udział w wydarzeniu: International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina).

Gwarancja jakości

W dniu 04.12.2019r Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT ® Sp. z o.o pozytywnie przeszła audit recertyfikacyjny systemu zarządzania jakością potwierdzający wypełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

Kancelaria uzyskała między innymi certyfikaty: Kancelarii Przyjaznej Podatnikowi oraz tytuł Wzorcowej Kancelarii, który został przyznany przez Fundację na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego w ramach programu Budujemy Systemy Jakości. Stanowią one  gwarancję profesjonalnego świadczenia usług w oparciu o procedury zgodne ze Standardami jakościowymi.

Więcej

W KWESTII RACHUNKÓW ZAUFAJ EXPERTOWI

Nasze atuty to profesjonalizm i kompleksowość usług, poparta wieloletnim doświadczeniem i pozytywnymi wynikami kontroli. Powierzając KFK EXPERT ® prowadzenie spraw firmy mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług, a także oszczędności czasu, jaki musieliby Państwo poświęcić na załatwienie spraw w różnych instytucjach, czy też na poszukiwanie właściwych interpretacji na poparcie podejmowanych działań biznesowych. Kancelaria wyróżnia się na tle firm określanych jako biura rachunkowe nieszablonowym podejściem do każdego Klienta. Dopasowujemy naszą ofertę do indywidulanych potrzeb każdego przedsiębiorcy, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych referencjach i nagrodach branżowych.

Poznaj ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Doświadczeni księgowi

Bogate doświadczenie, a także wysokie kompetencje naszych pracowników pozwalają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

O nas
w liczbach

Lat doświadczenia

Satysfakcji Klientów

rabatu, gdy wybierzesz KFK EXPERT Sp. z o.o

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Finansowo - Księgowa „EXPERT” ® Sp. z o.o.
Al. Korfantego 138, 40-156 Katowice

+48 32/ 253-70-61, +48 512 270 953
biuro@kancelaria-expert.pl